លោក រីម សុខវី

សហស្ថាបនិក និងប្រធាន

រីម សុខវី បច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យអត្ថបទវ័យក្មេងនៅវេទិកាអប់រំកម្ពុជា (CEF)។

លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ពីដេប៉ាតេម៉ងសិក្សាអន្តរជាតិ (DIS) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ សុខវីធ្លាប់បានចូលរួមវិភាគទានអត្ថបទទៅ ThinkChina, Eurasia Review, វេទិកាអប់រំកម្ពុជា, the Cambodia Daily, Khmer Times និង Sky Brother Media។