អំពីយើង

The Thinker Cambodia គឺជាវេទិកាអត្ថាធិប្បាយនិងវិភាគទៅលើកិច្ចការបរទេស។ យើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើភូមិសាស្រ្តនយោបាយ ភូមិសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និងសន្តិសុខ។ យើងមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្តទៅលើកិច្ចការបរទេសនៅកម្ពុជាតាមរយៈទស្សនទាននិងគំនិតថ្មីៗបែបស៊ីជម្រៅរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងកម្ពុជាផ្ទាល់។

ការងាររបស់យើងគឺផ្តល់ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសយុវជន នូវការស្វែងយល់ប្រកបដោយសុភវិនិឆ្ឆ័យទៅលើកិច្ចការតំបន់និងការបរទេស ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងពីបរិបទនៃបញ្ហាដោយផ្អែកលេីភស្តុតាងពិតជាក់ស្តែង។

The Thinker Cambodia ក៏ជាវេទិកាមួយសម្រាប់យុវជន សិស្សនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ និងសាធារណជនទូទៅ ក្នុងការបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈទៅលើកបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ណាមួយ ដើម្បីធ្វេីឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគាត់អាចត្រូវបានឮជាសាធារណៈ និងត្រូវបានពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយ។

The Thinker Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយុវជនកម្ពុជា សម្រាប់យុវជនកម្ពុជា នៅលើបញ្ហាកិច្ចការបរទេស៕ 

ក្រុមយើង

លោក ប៉ូ សុវីនដា

ទីប្រឹក្សាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ

លោក វណ្ណ ប៊ុនណា

សហស្ថាបនិក និងប្រធាន

លោក រីម សុខវី

សហស្ថាបនិក និងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី

កញ្ញា ថាំង ស៊ីណន

អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង និងអ្នករចនាក្រាហ្វិច

លោក គាត  សៅ

មន្រ្តីគម្រោង

កញ្ញា ថាន់ថាញ់ញ៉ា រត្ន័

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

កញ្ញា តាន់​ ច័ន្ទឧស្សាហ៍

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក គិន ផល្លា

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក ដាំង ដាំរ៉ុង

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក ជា សំនៀង

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក ហៀង កុសល

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក ប៉ុល សុធា

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក ជា វាសនា

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ