លោក វណ្ណ ប៊ុនណា៖ ការដែលអាមេរិកបន្តបារម្ភពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិន ដោយសារតែចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជា

Share this article to

ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង​នៅរាត្រីនេះ គឺលោក វណ្ណ ប៊ុនណា ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ។លោកចូលខ្លួនមកវិភាគជុំវិញអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបារម្ភពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជា។ បើតាម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវរូបនេះ ការ​ដែលអាមេរិក​បន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញតម្លាភាព គឺដោយសារតែ​កម្ពុជារង​ឥទ្ធិពលចិន ខណៈនៅក្នុង​ការ​សម្រេចចិត្តរបស់​កម្ពុជាគឺដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយ។ ប៉ុន្តែលោក​យល់ថា បញ្ហានេះនៅតែអូសបន្លាយ ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិក​នៅតែមិន​បង្ហាញឯកសារ​សំងាត់។

ចុចស្តាប់ទីនេះ

ប្រភពៈ RFI Khmer