កិច្ចពិភាក្សា៖ “ឥទ្ធិពលសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីភាគី AUKUS មកលើកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២២”

Share this article to

 

The Thinker Cambodia បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាកិច្ចការបរទេសលើប្រធានបទ៖ “ឥទ្ធិពលសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីភាគី AUKUS មកលើកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២២” នៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានការអញ្ចើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយស៖

១. លោក ចិន ហា៑ង អ្នកស្រាវជ្រាវនៃ វេទិការអនាគត (Future Forum)

២. លោក រ៉ឹម សុខវី សហស្ថាបនិកនៃ The Thinker Cambodia

៣. លោក វណ្ណ ប៊ុនណា អ្នកស្រាវជ្រាវនៃ វិទ្យាស្ថានខ្មែរសំរាប់សហប្រតិបត្តិការ និងសន្តិភាព (CICP)។

 

កិច្ចពិភាក្សានេះបានផ្តោតសំខាន់លើចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖

១. តើអ្វីទៅគឺជា AUKUS?

២. តើ AUKUS អាចបង្កជាបញ្ហាប្រឈមមកលើកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន នៅឆ្នាំ២០២២ ដែរឫយ៉ាងណា?

៣. តើកម្ពុជាគួរធ្វីអ្វីខ្លះ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពដែលអាចកើតមានឡើងពី AUKUS?

 

ចូលទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងនេះនៅលើហ្វេបុកផេករបស់ The Thinker Cambodia