កិច្ចពិភាក្សា​ The Thinker៖ “ការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្រ្តនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន និងផលប៉ះពាល់របស់វាមកលើកម្ពុជា”

Share this article to

The Thinker Cambodia បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាកិច្ចការបរទេសអនឡាញទៅលើប្រធានបទ៖ “ការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្រ្តនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន និងផលប៉ះពាល់របស់វាមកលើកម្ពុជា” នៅថ្ងៃទី ៨​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានការអញ្ចើញចូលរួមពី លោកបណ្ឌិត រ៉ូ វណ្ណៈ សហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ជាវាគ្មិនកិត្តិយស។

 

កិច្ចពិភាក្សានេះបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖

  • តើមានកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះដែលអាចពន្យល់ពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិក និងចិន?
  • តើការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្រ្តនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិន អាចជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមកលើកម្ពុជា ហើយកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្រ្តនយោបាយរបស់ពួកមហាអំណាចសាជាថ្មីដែរឬយ៉ាងណា?
  • តើកម្ពុជាគួរមានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្តបែបណា ដើម្បីបញ្ចៀសហានិភ័យនិងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាតិក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងនេះ?

 

ចុចទីនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូ