លោក ដាំង ដាំរ៉ុង

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក ដាំង ដាំរ៉ុង ជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប។ គាត់ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទ៖ “ការប្រកួតប្រជែងភាសាអង់គ្លេស និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឆ្នាំ២០២០” ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្តោតទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់យុវជនកម្ពុជា និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព។